Het maximum is 150 miljoen gewonnen.

Hallo! Dit is een slipblog die u op de hoogte brengt van uw leningen en financiële informatie. In vergelijking met andere banen, kunnen ambtenaren tegen lagere rentetarieven worden gebruikt als ze een lening krijgen met een constant inkomen en identiteit. Onder hen zijn de leningen van de overheid en de pensioenleningen van de pensioenen van de overheid meer voordelen voor de overheid, maar er zijn zoveel verschillende soorten leningen die moeilijk te kiezen zijn. Vandaag heb ik de tijd om te kijken naar het soort overheidsleningen.
Pensioenenleningen van ambtenaren van de ambtenarenpensioenen
De overheidsleningen zijn grotendeels drie soorten, geclassificeerd als pensioenleningen, studieleningen en preferentiële leningen van Conventiebankambtenaren.

Het is een goed dat direct van de pensioenen van de ambtenaren kan worden uitgeleend, met herhaling van het pensioenfonds van de ambtenaren; elke jaar van januari tot een jaar van de toegewezen herkapitalisatie is beschikbaar tot de volledige beschikbaarheid van de leningen. Voor de pensioenleningen van de pensioenen van de pensioenenorganisatie van de ambtenaren wordt de algemene lening, de bijzondere lening, verdeeld.
De limiet voor leningen van de Pension Services Corporation wordt vastgesteld op 5 miljoen tot 50 miljoen gewonnen, afhankelijk van de kredietscore en de lopende lening of de speciale lening. De rentetarieven in verband met de rente op de leningen van huishoudens van de Bank of Korea bedragen ongeveer 3,5 procent. Inkoop van woningen. Als u geschikt bent voor sociale zorg, zoals huur, ouderschap, opvoeding van drie kinderen, pasgetrouwden, kan u zelfs een verlaging van de rentevoet van 1 procent ontvangen.

De hoofdvervanger van het Pensions Office of Public Services is de officiële naam voor de toelatingsgelden van de universiteit, de collegegelden en de collegegelden van de huidige ambtenaar of zijn kinderen.
Conventie Bankambtenaren preferentiële leningen
De leningen die door de Bank en de Public Service Pensions worden getekend, zijn de leningen van de Convention Bank Ambtenaren. Anderen noemen het de leningen van financiële instellingen. We zijn nu in een overeenkomst met Hana Bank, Kookmin Bank, Agriculture Bank, Woori Bank en anderen.
Kookmin Bank Ambtenarenlening
KB Lifetime Partner Credit Lening
Het is gericht op ambtenaren met een ambtstermijn van meer dan een jaar, een maximum van 150 miljoen gewonnen en een leningsperiode van vijf jaar. De rentevoet bedraagt ​​ongeveer 4,38 tot 4,44%, en als u een voordeel van 0,9% van de preferentiële rente ontvangt, kunt u leningen ontvangen tegen een lage rentevoet van 3,48%.
KB Public Affairs Leningen
KB Public Affairs Lening, zoals overeengekomen door de Public Revenue Service en de Kookmin Bank, is een lening voor preferentiële leningen van bankambtenaren. Om leningen aan te vragen, moet de banklening worden uitgegeven door de Public Affairs Affairs. De limiet van de lening wordt bepaald op basis van de duur van de dienstverlening en de pensioenbetaling, de looptijd van de lening is maximaal 10 jaar; het is een rente van 3,99% tot 4,01%, de preferentiële rente is maximaal 1%. Als het van toepassing is op de minimumrente tot de 1% prevalentierente, kan de rente worden verlaagd tot 2,99%.

Voor gepensioneerde ambtenaren moet de overdracht van pensioenen meer dan één keer worden bereikt op de rekening van de Kookmin Bank; de rentevoet is 3,98 tot 4 procent en de looptijd van de lening is maximaal vijf jaar. De preferentiële rente is 1% en als u zelfs de preferentiële rentevoet ontvangt, kunt u de rente verlagen tot 3,98%.
Shinhan Bank Ambtenaren Leningen

De limiet van 150 miljoen won is maximaal en de aanvraagmethode moet rechtstreeks naar de verkooppunten worden bezocht. De rentevoet is tussen 4,38 en 4,42 procent en als u een 1% preferentiële rentevoet ontvangt, daalt de rentevoet tot 3,42 procent.
een gemakkelijke lening van de algemene ambtenaar
Het is een online lening die kan worden aangevraagd op smartphones voor ambtenaren met een ambtenaar van meer dan drie maanden. De limiet is maximaal 150 miljoen gewonnen en de rente is 4,28 procent tot 4,42 procent, wat een minimum van 3,38 procent is als het wordt toegepast op 0,9 procent preferentiële rentevoordelen.
elitarisme van de bank
De rentetarieven zijn iets hoger, 폰테크 maar de kredietlimiet is maximaal 200 miljoen; het toepassen van de 1% prevalentierente is de laagste rente van 3,688%.
Leningen van de landbouwambtenaren
NH EOGFL-leningen
Het is een lening voor ambtenaren die meer dan een jaar in dienst zijn; het is een maximum van 50 miljoen gewonnen lening, en het is gemakkelijk te solliciteren met een smartphone. Het is een rente van 4,34 tot 4,46% en de preferentiële rente kan worden verlaagd tot 3,94% als het 0,4% ontvangt.
een opwindende lening voor werkers in de landbouw
Hoewel het een lening is die voor werk is bestemd, kan ook een ambtenaar worden aangevraagd; het maximum is 250 miljoen gewonnen, het hoogste maximum, en het moet meer dan een jaar in dienst zijn. De rente wordt bepaald in de periode 4,34 tot 4,48 procent en de rente daalt tot 3,94 procent als het een preferentiële rente van 0,4% ontvangt.
NH Nieuwe Overheidsleningen
De crediteurs van de ambtenaren, de crediteurs van de ambtenaren, zijn ook leningen die kunnen worden aangevraagd; de maximale limiet is 30 miljoen gewonnen, de rente is 3,77% tot 3,99%. De preferentiële rentevoet kan tot 1% worden ontvangen en de rentevoet daalt tot 2,77% als de preferentiële rentevoet wordt toegepast.
Verwijzingsproducten voor preferentiële leningen van bankambtenaren
Onlangs zijn er veel leningen beschikbaar voor smartphones of online, en mobiele leningen zijn lager dan die welke rechtstreeks naar de verkoop worden bezocht en aangevraagd. En als je alleen de vereiste papieren en de mobiele telefoon van je persoon en je eigen certificering hebt, kun je ze gemakkelijk aanvragen.Daarom bieden we mobiel, niet-geëvenaarde leningen aan die online kunnen worden aangevraagd bij het kiezen van een lening voor bankfunctionarissen.

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다